Pretraživanje nekretnina

Prodaja i najam

Zemljišta
Stanovi
Poslovni prostori
Kuće za odmor
Kuće
Kuće
Poslovni prostori
Stanovi

Legalizacija objekata - Bailo savjetovanje d.o.o.

Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata traje do 30.06.2012. te je do tog roka moguće pokrenuti postupak legalizacije objekata u Hrvatskoj, ukoliko naravno udovoljavaju uvjetima za legalizaciju propisanim Zakonom. To se odnosi na sve objekte koji su izgrađeni odnosno nadograđivani do lipnja 2011. godine.

Sada je pravo vrijeme da se pokrene postupak legalizacije, odnosno da zatražite građevinsku dozvolu za kuću ili za zgradu koja ju nema, odnosno uporabna dozvola za objekte koji ju nemaju.

Što će se dogoditi ako ne legalizirate svoj objekt?

Nitko ne zna što će će biti poslije 30.06.2013 godine te hoće li se nekretnine koje nisu legalizirane i upisane u zemljišne knjige rušiti, hoće li se moći prodavati ili će im tržišna cijena biti mnogo ispod realnih tržišnih cijena, što znači da će vlasnici takvih nekretnina izgubiti novac, odnosno vrijednost nekretnine u odnosu da su legalizaciju napravili na vrijeme.

Stoga ne čekajte, nego iskoristite priliku i legalizirajte svoj objekt do navedenog razdoblja kako biste sačuvali vrijednost svoje imovine. Nekretnine bez građevinske dozvole koje nisu legalizirane i upisane u zemljišne knjige teško nađu kupca, a ako se i nađe kupac koji je voljan riskirati, često nudi cijenu koja je daleko ispod realne tržišne vrijednosti. Iako se čini da je trošak legalizacije visok i da vam nije potreban u ovom trenutku, dugoročno on je vrlo isplativ i upravo sada je trenutak da se taj postupak obavi.

Legalizacija objekata uz Bailo savjetovanje d.o.o.

Osnovne informacije i smjernice o legalizaciji:

Tvrtka Bailo savjetovanje d.o.o. može za vas organizirati sve usluge vezano uz legalizaciju koje su vam potrebne.

Na koji način poslujemo?

Za vas organiziramo proces legalizacije i naručujemo usluge koje su vam potrebne kako biste legalizirali svoj objekt.

Što je potrebno dostaviti Agenciji kako bismo započeli s procesom legalizacije?

Prvo nas trebate uputiti u status svog objekta na način da nam pošaljete svu dokumentaciju koju imate: katastarsku česticu, katastarsku općinu, građevinsku dozvolu ili uvjerenje o starosti objekta, uporabnu dozvolu.

Ukoliko nemate ili nam ne možete poslati dokumentaciju potrebno je mailom poslati broj zk čestice i k.o., broj k.č., poslati nam točnu informaciju kolika je bruto razvijena površina objekta (ukoliko navedeni podatak nemate u dokumentaciji koje posjedujete ukoliko je naknadno nadograđivan dio objekta) potrebno je izmjeriti stvarnu površinu, te dostaviti skenirano ili poštom svu pripadajuću dokumentaciju.

Molimo vas da imate razumijevanja što ne možemo savjetovanja obavljati telefonom, zbog mnoštva dnevnih upita vezanih uz legalizaciju. Ukoliko smatrate da imate problem jer ne znate u koju skupinu objekata spada vaš objekt ili bilo koja druga pitanja, možemo organizirati izlazak stručne osobe na teren.

Kako bismo vam mogli dati upute za legalizaciju Vašeg objekta potrebno je poslati upit (isključivo mailom) na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Napomena: ukoliko nam pošaljete manju površinu no što ona stvarno jest, trošak za izradu snimke izvedenog stanja/arhitektonske snimke biti će veća od očekivane, kao i kazna te troškovi vodnog i komunalnog doprinosa. Navedena informacija treba biti točna jer nakon ovlaštenog inženjera građevine/arhitekta a prije izvršnosti rješenja za legalizaciju od strane ureda za graditeljstvo, na teren izlazi referent koji provjerava stvarno stanje na terenu.

 

Koja je cijena Agencijske usluge:

Agencijsku uslugu ne plaća naručitelj usluga, što znači da plaćate trošak ovlaštenog inženjera građevine/arhitekta, geodeta ako su potrebne. To za vas znači da vam mi kao Agencija možemo organizirati cijeli proces umjesto da tražite pojedinačno geodeta, pojedinačno arhitekta, pojedinačno odlazite u odvjetnički ured, čime se povećava sigurnost, točnost i brzina legalizacije vašeg objekta. Ono što Agencija naplaćuje je ishođenje i predaja dokumentacije u vaše ime, pravne usluge ili bilo koja usluga po mjeri naručitelja ukoliko vam je bilo koja od navedenih usluga potrebna i ukoliko ste dodatnu uslugu naručili od Agencije te svojim potpisom prihvatili ponudu.

Prilikom predaje zahtjeva za legalizaciju ne rješava se pitanje vlasništva (legalizacija je neovisna o vlasništvu nad nekretninom). U slučaju da paralelno s procesom želite uskladiti stanje vlasništva u  gruntovnici, etažirati svoj objekt, parcelirati česticu ili provesti vlasništvo, možemo organizirati odvjetničke usluge koje se posebno naplaćuju, ovisno o složenosti predmeta.

Nije moguće legalizirati objekte za koje se vodi sudski spor po pitanju vlasništva. moguće je izraditi geodetski snimak/arhitektonsku snimku, no rješenje o legalnosti neće biti dobiveno prije no što spor bude riješen. Preporučujemo da svi vlasnici objekata predaju zahtjev za legalizaciju.

Što ponuda za legalizaciju obuhvaća:

1.Geodetske usluge

2.Usluge ovlaštenog inženjera građevine/arhitekta

3.Predaju gotove dokumentacije za legalizaciju

4.Upis objekta nakon legalizacije – ukoliko se posebno definira i zatraži

Nismo u mogućnosti pojedinačno provjeravati visinu komunalnog i vodnog doprinosa za vaše objekte, kao niti visinu kazne te navedene podatke ponuda za legalizaciju ne sadrži. Na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja postoje kalkulatori za izračun kazne i doprinosa a ona ovisi o volumenu stvarno sagrađenog objekta te da vam Agencija kada šalje ponudu za legalizaciju ne računa iznose kazni i doprinosa. Okvirne iznose možete izračunati sami a za točne podatke potrebno je obratiti se nadležnom uredu za graditeljstvo.

Konzultantske usluge:

Konzultantske usluge i savjetovanje ne terenju je moguće isključivo ukoliko se radi o složenom procesu legalizacije koji nije moguće riješiti bez prethodnog uvida u detaljnu dokumentaciju i bez uvida u objekt i isključivo na vaš zahtjev. Cijena izlaska na teren kako bi se utvrdila legalnost objekta dogovara se prema pojedinačnom slučaju.

Savjeti vezani uz postupak legalizacije za naše klijente su besplatni.

Savjetodavne usluge telefonom ne dajemo, već isključivo pismenim putem, ukoliko su za objekt dostavljene sve gore navedene potrebne informacije.

Zahtjev za legalizaciju može predati bilo tko (vlasnik objekta, suvlasnik, obitelj) no ostaje pitanje u slučaju većeg broja suvlasnika nad objektom tko će snositi troškove legalizacije, kaznu (naknadu za zadržavanje nelegalne građevine u prostoru) te troškove vodnog i komunalnog doprinosa.

Prema navedenim smjernicama na službenim www.mgipu.hr stranicama sami možete izračunati okvirnu cijenu legalizacije za svoj objekt. U slučaju da budete i dalje imali nedoumica, slobodno nam se obratite.

DA LI JE POTREBNO LEGALIZIRATI LOĐU?

U slučaju da objekt ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu i da ništa nije naknadno nadograđivano mimo dozvola tada je objekt legalan. Prema navodima Ministrice graditeljstva sve lođe koje su zatvorene i namjenski služe dalje kao lođe nije potrebno legalizirati. Ukoliko se promijenila namjena i zatvorena lođa se koristi kao stambeni prostor, tada je potrebno napraviti legalizaciju tog dijela objekta .

DA LI JE POTREBNO LEGALIZIRATI CIJELI OBJEKT (ZGRADU) ILI SE MOŽE LEGALIZIRATI POJEDINAČNA LOĐA KOJA PRIPADA STANU?

Može se zasebno legalizirati pojedinačna funkcionalna jedinica (stan) unutar objekta, što za suvlasnike znači da svaki suvlasnik može predati zahtjev za legalizaciju svoj stan u kojem se nalazi bespravno sagrađena lođa ili se više suvlasnika mogu dogovoriti oko zajedničke predaje zahtjeva za legalizaciju.

Stav Ministarstva graditeljstva je slijedeći (citat):

“Lođa odnosno balkon koji je ostakljen ili na neki drugi način zatvoren a da je pri tome zadržao funkciju balkona odnosno lođe ne ozakonjuje se. Navedeni čin može biti u suprotnosti s konzervatorskim pravilima u slučaju da je zgrada pod zaštitom a može izazvati i spor radi zaštite autorskih prava projektanta fasade što se može procesuirati primjenom zakona koji reguliraju navedena dva područja. Lođa odnosno balkon koji su zatvaranjem izgubili prvobitnu funkciju, na kojima je djelomično ili u potpunosti uklonjen zid zgrade i izvršeni drugi zahvati radi promjene namjene podliježu obvezi ozakonjenja.

 U Zakonu o legalizaciji nigdje se ne spominje termin balkon, ali tu je članak 2. gdje stoji da se nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra zgrada, odnosno rekonstruirani »dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi...«.

Kako bismo mogli dati mišljenje potrebna nam je slijedeća dokumentacija:

1.Zk izvadak

2.Izvod iz katastra

3.Kopija pravomoćne građevinske dozvole

4.Ukupna BRP-a objekta koji je stvarno izgrađen na terenu

 

Legalizacija lođa isključivo za zasebnu stambenu jedinicu može se napraviti samo ako se zasebna jedinica (stan) nalazi u objektu koji je u potpunosti legalan odnosno za objekte na kojima nije bilo naknadno ništa nadograđivano bez dozvola. U slučaju da je objekt djelomično ili potpuno bespravani ne postoji mogućnost da se lođa legalizira na gore navedeni način već je tada potrebno legalizirati objekt u cijelosti.

 

Najčešća pitanja kod legalizacije:

1.U zgradi postoji 12 stanova i jedan ili više stanova imaju zatvorenu lođu. Da li je potrebno izvršiti legalizaciju?

Legalizaciju trebaju izvršiti vlasnici onih stanova u kojima su bespravno nadograđene lođe. Nije potreban snimak ciejlog objekta, već isključivo stambene jedinice u kojoj je naknadno zatvoerna lođa koja se ne koristi u svrhu lođe.

  1. 2.Izgrađen je objekt koji je po glavnom projektu trebao imati 6 stanova, no stvarno je izgrađeno osam stanova. Treba li legalizirati objekt?

Cijela zgrada je bespravna, što znači da je potrebno napraviti legalizaciju.

  1. 3.Može li se legalizirati objekt za koji se vodi sudski spor oko vlasništva?

Za takav objekt neće biti doneseno rješenje o legalnosti dok god se spor oko pitanja vlasništva ne riješi.

  1. 4.Kada je potreban geodet pri legalizaciji?

Geodet je potreban u slučaju da objekt nije ucrtan u katastar. Također je potreban u slučaju da se mijenjala tlocrtna površina objekta.

  1. 5.Da li se treba legalizirati garaža, sjenica, bazen, nadstrešnica, kućica za alat, natkriveni prostor za ostavljanje vozila i slični objekti koji se nalaze na čestici?

Da, potrebno ih je legalizirati. U slučaju da ej glavni objekt legalan, a da pomoćni objekt ima površinu do 50 m2, tada se uz zahtjev za legalizaciju predaju tri kopije katastarskog plana te pravomoćni dokument koji dokazuje legalnost glavnog objekta (građevinska dozvola, rješenje o starosti objekta..), plaća se kazna te se ne plaća razlika komunalnog i vodnosg doprinosa. u slučaju da je objekt veći od 50 m2 tada se on legalizira po pravilima koja vrijede za objekte do 100 m2 površine, odnosno ako nije ucrtan u katastru potreban je izlazak geodeta, snimak izvedenog stanja, plaća se kazna te komunalni i vodni doprinos.

  1. 6.Imamo kuću na kojoj smo nadogradili terasu s nadstrešnicom površine 30 m2, da li je potrebno legalizirati nadstrešnicu?

Da, potrebna je legalizacija.

  1. 7.Što ako znam da imam bespravni objekt a ne želim ga legalizirati/ nemam novaca za legalizaciju?

Prema trenutno važećem zakonu o legalizaciji moguće je legalizirati sve građevine ili dijelove građevine koje se sagrađene zaključno do datuma 21.06.2011. godine. Sve što je sagrađeno bez građevinske dozvole nakon tog datuma nije moguće legalizirati. Nitko sa sigurnošću ne može znati što će se događati poslije 30.06.2012. Prema svim službenim i neslužbenim najavama i informacijama 30.06.2012. je KRAJNJI ROK ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU, te nakon tog roka bespravno sagrađeni objekti biti će uklonjeni iz prostora odnosno srušeni. U svakom slučaju, povoljnije je legalizirati objekt, nego ga rušiti nakon 30.06.2013.

Sve klijente molimo da nam pošalju podatke za izradu ponude u pismenom obliku (obrazac u nastavku) jer bez toga ne možemo dati odgovarajuću ponudu. Također, tada nam naglasite ukoliko je nešto sporno oko objekta kako bismo vam mogli dati pobvratnu informaciju.

Ukoliko želite da vam pošaljemo ponudu lijepo vas molimo da popunite slijedeći obrazac te će vam ponuda stići u najbržem mogućem roku

Ime i prezime / Tvrtka*:
E-mail*:
Adresa objekta:
Broj katastarske cestice:
Naziv katastarske opcine:
Broj etaža objekta:
Zbroj površina svih etaža:
Potkrovlje:
Podrum:

 
Weather data OK
Zagreb
11 °C

Tel: +385 1 4926 554;     Mob: +385 91 2531 428;